Richard Saltoun Gallery

Location

London

Founded

2011

On view at Art Basel in Miami Beach

Survey, Booth S13

Works by

Edgardo Antonio Vigo

Portrait of Richard Saltoun. Photo by Kristina Kulakova. Courtesy of Saltoun Gallery, London.